Hotel Artus, Twoje miejsce...

1. Rezerwacja dotyczy pobytu w Hotelu Artus w Karpaczu, przy ul. Wilczej 9 (zwanym dalej Hotelem).

2. Rezerwacja pobytu jest dokonywana jest telefonicznie, e-mailem, faxem lub on-line przez stronę www.hotelartus.pl.

3. Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do podania prawidłowych danych: imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, rodzaj rezerwowanego pokoju, ilość osób oraz termin pobytu w celu dokonania rezerwacji.

4. Osoba rezerwująca po dokonaniu rezerwacji otrzyma pisemne wstępne potwierdzenie rezerwacji za pomocą poczty e-mail, które obejmuje: termin pobytu, rodzaj pokoju, ilość osób, cenę oraz informację o terminie i wysokości wpłaty zadatku.

5. W trakcie dokonywania rezerwacji Osoba rezerwująca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji.

6. Zadatek należy wpłacić na konto Hotelu:

Konto w złotówkach:
P.U.T. WIKA KARPACZ
BANK ZACHODNI WBK
04 1090 1926 0000 0001 2367 6226

Konto w EURO dla wpłacających z zagranicy:
P.U.T WIKA KARPACZ
24 1090 1926 0000 0001 2367 6254
IBAN PL 24 1090 1926 0000 0001 2367 6254
SWIFT/BIC: WBKPPLPP

7. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu do dnia wskazanego we wstępnym potwierdzeniu rezerwacji. Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania zadatku na koncie Hotelu.

8. Po wpłacie zadatku Osoba rezerwująca otrzyma e-mailem potwierdzenie rezerwacji.

9. W przypadku anulacji rezerwacji - zadatek pozostaje w Hotelu.

10. Dokonanie wpłaty zadatku oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie ww. warunków rezerwacji i anulacji rezerwacji przez Osobę rezerwującą. 

wyroznione-HolidayCheck-Award
tripadvisor facebook google-plus blog
newsletter